Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Aktualności

Szkolenie z oficerami odpowiedzialnymi za realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych oraz w jednostkach organizacyjnych bezpośrednio podległych Dowódcy Generalnemu RSZ

W dniu 6 grudnia 2018 r. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadził szkolenie z oficerami odpowiedzialnymi za realizację zadań w zakresie zarządzenia kryzysowego w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych oraz w jednostkach organizacyjnych bezpośrednio podległych Dowódcy Generalnemu RSZ – w ramach szkolenia prowadzonego przez Dowódcę Generalnego na terenie garnizonu Wrocław.

Uczestnicy szkolenia, pod dowództwem Szefa Połączonego Centrum Operacyjnego – płk Piotra Lisowskiego -  zostali zapoznani z rolą i zadaniami Wojewody w obszarze zarządzania kryzysowego, a także zapoznali się z funkcjonowaniem zlokalizowanych przy ul. Borowskiej 138:  Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz Stanowiska Kierowania Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Przedstawiciele Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu omówili rolę i zadania Szefa WSzW w procesie planowania i realizacji zadań zarządzania kryzysowego.

W trakcie szkolenia oficerowie mieli możliwość wymiany doświadczeń w zakresie zarządzania kryzysowego z pracownikami wydziału. W szkoleniu uczestniczyło 70 oficerów.

  •  -
  •  -
  •  -
  •  -
  •  -
liczba wejść: 2664