Aktualnie znajdujesz się na:

Ordery i odznaczenia państwowe

Ordery i odznaczenia państwowe

Szczegółowych informacji udzielają:

Tomasz Resler       tel.  +71 340 64 14,    t.resler@duw.pl
Edyta Turlejska      tel.  +71 340 63 04,    e.turlejska@duw.pl

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, Biuro Wojewody, Oddział Odznaczeń i Współpracy Zagranicznej pok. 1216 ( I piętro)

 • Sporządzanie i składanie wniosków o ordery i odznaczenia państwowe. Podstawa prawna:

  Nadawane są ordery (każdy order w każdej klasie tylko jeden raz):
 • Order Orła Białego,
 • Order Odrodzenia Polski,
 • Order Krzyża Wojskowego,
 • Order Krzyża Niepodległości,
 • Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

  Prezydent RP nadaje siedem typów odznaczeń cywilnych:
 • Krzyż Wolności i Solidarności,
 • Krzyże Zasługi,
 • Krzyż Zasługi za Dzielność,
 • Medal za Ofiarność i Odwagę,
 • Medal za Długoletnią Służbę,
 • Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie,
 • Krzyż Zesłańców Sybiru.

 

liczba wejść: 40195