Aktualnie znajdujesz się na: Strona główna / Urząd / Wydziały / Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców / Oddział Paszportowy

Oddział Paszportowy

Kierownik oddziału:
Mariola Gadula
tel.: 71 340 68 62 

 p.o. Z-cy Kierownika oddziału:
Marcin Trzeciak
tel.: 71 340 66 02 

informacja paszportowa tel.: 71 340 61 45

email:paszporty@duw.pl

Zadania oddziału:

1. Prowadzenie spraw z zakresu dokumentów paszportowych:
     a) przyjmowanie wniosków paszportowych i wydawanie dokumentów paszportowych
     b) przyjmowanie oświadczeń o utracie lub odnalezieniu dokumentu paszportowego
     c) prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji na podstawie ustawy o dokumentach paszportowych
2. Prowadzenie ewidencji paszportowej obejmującej:
     a) wydane dokumenty paszportowe
     b) utracone dokumenty paszportowe
     c) unieważnione dokumenty paszportowe
     d) wnioski od uprawnionych organów występujących o unieważnienie bądź odmowę wydania paszportów
3. Udzielanie informacji o danych paszportowych zgodnie z ustawą o dokumentach paszportowych oraz ustawą o ochronie danych osobowych.
4. Realizacja wniosków klientów o zwrot opłaty paszportowej.

liczba wejść: 78281