Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Statystyki Medycznej

  Kierownik Oddziału:
Renata Ewa Czajkowska
tel.:  71 340 69 93

Zadania Oddziału:

  1. Organizacja badań statystycznych z zakresu zdrowia i ochrony zdrowia w województwie dolnośląskim określonych zgodnie z obowiązującymi zasadami prawa.
  2. Koordynacja i nadzór nad pracami sprawozdawczymi jednostek ochrony zdrowia w województwie dolnośląskim w zakresie poprawności metodologicznej i terminowości przekazywania informacji oraz transmisja danych w Systemie Statystyki Medycznej do właściwych podmiotów na poziomie centralnym.
  3. Sporządzanie sprawozdań o sytuacji finansowej i strukturze zobowiązań finansowych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i przekazywanie danych do Departamentu Budżetu Finansów i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia.
  4. Publikowanie i prezentacja analiz tematycznych o stanie zdrowia mieszkańców województwa dolnośląskiego i funkcjonowaniu wybranych elementów infrastruktury ochrony zdrowia.
  5. Opracowanie danych i informacji dla potrzeb podmiotów odpowiedzialnych za kreowanie polityki zdrowotnej w województwie, w szczególności w zakresie niezbędnym dla tworzenia planów i strategii zdrowotnych.

Szczegółowy opis zadań Oddziału znajduje się w Regulaminie Urzędu.

liczba wejść: 3923