Aktualnie znajdujesz się na:

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obsługi Mienia Państwowego

Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Obsługi Mienia Państwowego

Samodzielne Stanowisko:
Wojciech Czereś
tel.: 71 340 60 56

Zadania :

  1. Analizowanie i ewidencjonowanie należności oraz zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z realizowanych przez Wojewodę zadań z zakresu wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa.
  2. Przeprowadzanie inwentaryzacji:
    a) należności Skarbu Państwa wynikających z realizowanych przez Wojewodę zadań z zakresu wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa
    b) mienia przejętego na podstawie art. 35 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
  3. Zarządzanie użytkownikami systemu eCRU (Elektroniczny Centralny Rejestr Umów) oraz wnioskowanie do administratora systemu o dokonanie niezbędnych modyfikacji.

 

Szczegółowy opis zadań Samodzielnego Stanowiska znajduje się w Regulaminie Urzędu.

liczba wejść: 5378