Aktualnie znajdujesz się na:

Samodzielne Stanowisko Radcy Generalnego ds Zadań Dysponenta Części Budżetowej

Samodzielne Stanowisko Radcy Generalnego ds Zadań Dysponenta Części Budżetowej

Samodzielne Stanowisko:
Celina Marzena Dziedziak
tel.: 71 340 65 44

 

Zadania :

  1. Weryfikacja prawidłowości projektów opracowań, materiałow, informacji, wystąpień i pozostałych dokumentów, przygotowywanych przez oddziały: Budżetu i Planowania oraz Kontroli Finansowej, w celu zapewnienia właściwej realizacji zadań.
  2. Koordynowanie - na poziomie Wydziału - procesu opracowywania aktów prawnych stanowionych przez Wojewodę jako dysponenta części budżetu państwa sprawującego nadzór i kontrolę na zasadach przewidzianych w ustawie o finansach publicznych, w celu ustalenia zasad obsługi finansowej budżetu Wojewody.
  3. Dysponowanie środkami budżetu państwa przekazywanymi jednostkom podległym oraz podmiotom otrzymującym dotacje, w tym jednostkom samorządu terytorialnego, w celu zapewnienia środków budżetu państwa.
     


Szczegółowy opis zadań Samodzielnego Stanowiska znajduje się w Regulaminie Urzędu.

liczba wejść: 3232