Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

2016

Ostateczna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie w roku 2016 zadań w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

W dniu 19 stycznia 2016r. Minister Infrastruktury i Budownictwa  zatwierdził Ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie w 2016 r. z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. " Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019".

liczba wejść: 1738