Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

2013

  Opis faktury do wniosku o wypłatę dotacji w ramach NPPDL Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

W dniu 01.10.2013r. Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził przedłożoną przez Wojewodę Dolnośląskiego Listę zmienioną Nr 3 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach NPPDL.

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi naboru wniosków o dofinansowanie zadania na rok 2014 w ramach NPPDL Etap II Bezpieczeństwo-  Dostępność – Rozwój, poniżej zamieszczamy komentarz do instrukcji wypełniania wniosku.

Uprzejmie informujemy, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji został umieszczony projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" w następującym brzmieniu.

Wojewoda Dolnośląski ogłasza nabór wniosków na 2014 rok w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych-Etap II

Wojewoda Dolnośląski ogłasza nabór wniosków na 2014 rok w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych-Etap II 

Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój"

Akt zatwierdzenia uchwały z 2011r.

Akt zatwierdzenia uchwały z 2012r.

Instrukcja wypełniania wniosku

Instrukcja oceny wniosków

Rozporządzenie RM z 2009r.

Rozporządzenie RM z 2011r.

Rozporządzenie RM z 2012r.

Uchwała RM z 2011r.

Uchwała RM z 2012r.

Wzór wniosku o dofinansowanie zadania

W dniu 21.08.2013r. Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził przedłożoną przez Wojewodę Dolnośląskiego Listę zmienioną Nr 2 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach NPPDL.

W dniu 06.06.2013r. Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził przedłożoną przez Wojewodę Dolnośląskiego Listę zmienioną Nr 1 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach NPPDL

Prezentacja ze spotkania

Prezentacja ze spotkania w dniu 18.06.2013r. dot. NPPDL

Rozliczenie inwestycji

W dniu 28 stycznia 2013 r. Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził przedłożoną przez Wojewodę Dolnośląskiego listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w 2013 r. z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój".

Ostateczna lista rankingowa wniosków

Uwaga: Zakwalifikowane do dofinansowania wnioski mieszczą się w kolejnosci:

- od pozycji Lp.1 do 8 w Części A - Drogi powiatowe,

- od pozycji Lp. 1 do 16 w Części B - Drogi gminne,

(tj. do adnotacji w uwagach: wyczerpane 50 % kwoty przeznaczonej na dotacje).

Wnioski umieszczone na kolejnych po w/w pozycjach listy  - stanowią zadania rezerwowe.

Arkusz oceny merytorycznej - Gminy

Arkusz oceny merytorycznej - Powiaty

Wstępna uzupełniona lista rankingowa wniosków o dofinansowanie zadań w ramach "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II    Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" dla zadań realizowanych w roku 2013.

Załączniki do strony

Arkusz oceny merytorycznej gminy powiaty - nabór podstawowy

Informacja o zasadach i trybie wnoszenia zastrzeżeń do wstępnej uzupełnionej listy rankingowej wniosków

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym

Rada Ministrów podjęła Uchwałę zmieniającą Uchwałę w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą ,,Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność- Rozwój” oraz wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remont dróg powiatowych i gminnych.

W związku z powyższym Wojewoda Dolnośląski ogłasza uzupełniający nabór wniosków na 2013 rok. O dofinansowanie zadań na drogach gminnych i powiatowych w ramach programu mogą ubiegać się gminy i powiaty z województwa dolnośląskiego.

Nabór uzupełniający obejmuje:

- złożenie nowego wniosku o dofinansowanie;

- możliwości dokonania zmiany wniosku o dofinansowanie (złożonego w naborze podstawowym w okresie od 01.09.2012 do 01.10.2012) w drodze aneksu, w zakresie kwot wnioskowanej dotacji i wkładu własnego oraz ich udziałów w kosztach realizacji zadania (maksymalna wysokość dotacji 50% wartości zadania).

Wnioski o dofinansowanie oraz aneksy można składać w terminie od 29.11.2012 do 19.12.2012 w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, biuro podawcze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Informacje udzielane będą pod numerami tel.:

71 340 67 36, 71 340 64 59, 71 340 63 12.

Zmiany podstawowych aktów prawnych oraz dokumentów wykonawczych programu dostępne są poniżej:

Uchwała Rady Ministrów z dnia 27.11.2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH - ETAP II BEZPIECZEŃSTWO-€“ DOSTĘPNOŚĆ-ROZWÓJ”

W związku z trwającymi w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji pracami nad zmianami programu wieloletniego pod nazwą „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH - ETAP II BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ"

poniżej zamieszczamy projekty:

rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remont dróg powiatowych i gminnych

Uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH - ETAP II BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ"

Wojewoda Dolnośląski ogłasza nabór wniosków na 2013 rok w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych-Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój".

Wojewoda Dolnośląski ogłasza nabór wniosków na 2013 rok w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych-Etap II  Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Opis programu, wzór wniosku, instrukcja wypełniania wniosku, instrukcja oceny wniosków przez komisję oraz odnośne akty prawne zamieszczone są na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych www.msw.gov.pl oraz poniżej:

Wnioski o dofinansowanie inwestycji można składać w terminie od 01.09.2012r. do 30.09.2012r. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, biuro podawcze, od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8.00 do 16.00.
Informacje udzielane będą pod numerami tel.:

71 340 67 36, 71 340 64 59, 71 340 63 12.

 

liczba wejść: 1213