Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

2012

W dniu 15 października 2012 r. Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził przedłożoną przez Wojewodę Dolnośląskiego listę zmienioną nr 4 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach "Narodowego program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój".

W dniu 20 sierpnia 2012 r. Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził przedłożoną przez Wojewodę Dolnośląskiego listę zmienioną nr 3 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach "Narodowego program przebudowy dróg lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój".

W dniu 28 czerwca 2012 r. Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził przedłożoną przez Wojewodę Dolnośląskiego listę zmienioną nr 2 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach "Narodowego program przebudowy dróg lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój".

W dniu 7 marca 2012 r. Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził przedłożoną przez Wojewodę Dolnośląskiego listę zmienioną nr 1 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach "Narodowego program przebudowy dróg lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój".

W dniu 20 grudnia 2011 r. Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził przedłożoną przez Wojewodę Dolnośląskiego listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w 2012 r. z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy programprzebudowy dróg lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój".

 

Załączniki do umowy finansowej z Wojewodą Dolnośląskim

- Harmonogram składania wniosków o wypłatę dotacji

- Wniosek o wypłatę dotacji

- Oświadczenie o VAT

- Powiadomienie o podpisaniu umowy z wykonawcą

- Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu w 2012r.

 

Wstępna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie zadań w ramach "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostepność - Rozwój"

Wstępna lista rankingowa wniosków

Ostateczna lista rankingowa

Arkusz oceny merytorycznej - powiaty - po zastrzeżeniach

Arkusz oceny merytorycznej gminy - po zastrzeżeniach

Arkusz oceny merytorycznej - powiaty

Arkusz oceny merytorycznej - gminy

 

O dofinansowanie zadań na drogach gminnych i powiatowych w ramach programu mogą ubiegać się gminy i powiaty z województwa dolnośląskiego.

Wnioski o dofinansowanie inwestycji można składać w terminie od 07.09.2011 r. do 05.10.2011 r. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, biuro podawcze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Opis programu, wzór wniosku, instrukcja wypełniania wniosku, instrukcja oceny wniosków przez komisję oraz odnośne akty prawne zamieszczone są na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - http://www.mswia.gov.pl/ oraz poniżej:

Informacje udzielane będą pod numerami tel. 71 340 67 36, 71 340 66 90.

 

liczba wejść: 997