Aktualnie znajdujesz się na:

Administracja zespolona

Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej - st. bryg. Adam Konieczny
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - bryg. mgr inż. Marek Kamiński
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - bryg. mgr inż. Piotr Grzyb

Do zakresu działania Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu należy w szczególności:

  1. Organizowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, w tym odwodów operacyjnych, na szczeblu województwa.
  2. Dysponowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze województwa, a w szczególności dowodzenie działaniami ratowniczymi, których rozmiar lub zasięg przekracza możliwości sił ratowniczych powiatu.
  3. Kontrola uzgadniania projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej.
  4. Kontrolowanie organów i jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej działających na obszarze województwa.
  5. Analizowanie stanu bezpieczeństwa województwa w zakresie zadań realizowanych przez Państwową Straż Pożarną.
  6. Opracowywanie planów ratowniczych na obszarze województwa.
  7. Wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
  8. Współdziałanie z zarządem wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Adres:
Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
ul. Borowska 138, 50-552 Wrocław
tel.:    71 368 22 01            
faks:  71  367 33 74

e-mail: kw@kwpsp.wroc.pl
strona www: http://www.kwpsp.wroc.pl/

Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa: 71 368 22 36

liczba wejść: 5287