Aktualnie znajdujesz się na:

FAQ - najczęściej zadawane pytania

FAQ - najczęściej zadawane pytania

 1. Jestem zameldowany na pobyt stały w innym  województwie czy mogę złożyć wniosek w Państwa urzędzie?
  Odpowiedź: Od dnia 17 stycznia 2013r. wniosek o dokument paszportowy (paszport, paszport tymczasowy) można złożyć w dowolnym organie paszportowym na terenie całego kraju.
 2. Proszę o informację, czy można unieważnić paszport mojemu dziecku i czy jest to w ogóle możliwe, w sytuacji gdy jeden z rodziców ukrył paszport dziecka.Boję się, że bez mojej wiedzy dziecko znajdzie sie za granicą. Proszę o pomoc, co można w tej sytuacji zrobić.
  Odpowiedź: Nie można unieważnić paszportu na wniosek jednego z rodziców, zgodnie z art. 38 ustawy o dokumentach paszportowych, paszport unieważnia się na wniosek sądu prowadzącego m.in. postępowanie w sprawie nieletniego.
 3. Szanowni Państwo ze względu na fakt, że obecnie jest już po godzinach Państwa pracy, pragnę zgłosić zaginięcie paszportu na dane osobowe: (tu wymienione imię i nazwisko, data urodzenia) Prosiłabym również o udzielenie informacji, jakie dokumenty należy wypełnić oraz jakich informacji udzielić.

  Odpowiedź: Utratę paszportu zgłasza się osobiście w organie paszportowym, okazując dowód osobisty oraz wypełniając zgłoszenie o utracie paszportu. Przy jednoczesnym ubieganiu się o nowy dokument paszportowy należy złożyć wniosek, załączyć zdjęcia oraz wnieść wymagane opłaty .
   
 4. Dziecko ma 8 lat i nie posiada paszportu. Jeden z rodziców dziecka przebywa za granicą, ale wyraża zgodę na zrobienie paszportu, problem polega na tym ze nie mam ani dowodu ani innego jego dokumentu tożsamości. Zgodę na paszport dla dziecka potwierdził konsul. Czy wystarczy że wniosek dla dziecka złoży jeden rodziców przynosząc  np akt urodzenia dziecka i tę potwierdzoną zgodę?

  Odpowiedź: Należy przedłożyć oryginały wyżej wymienionych dokumentów tj. akt urodzenia dziecka oraz zgodę rodzica potwierdzoną przez konsula RP. Do złożenia wniosku proszę się zgłosić osobiście z dzieckiem, proszę przynieśc wypełniony wniosek o wydanie paszportu, aktualne zdjęcie dziecka oraz dowoód opąłty paszportowej. Odbiera paszport jeden z rodziców za okazaniem dowodu osobistego.
   
 5. Jaka jest procedura złożenia wniosku dla dziecka (14 lat), czy musi być dwoje rodziców, czy wystarczy jeden rodzic i jak długo oczekuje się na paszport? Czy można złożyć drogą internetową wniosek o paszport, a przy odbiorze podpisać dokumenty?

  Odpowiedź: Rodzice zainteresowani złożeniem wniosku o wydanie paszportu dla dziecka zgłaszają się razem z nim do biura paszportów. Okres oczekiwania na paszport wynosi do 30 dni. Nie można złożyć wniosku o wydanie paszportu droga internetową

Najczęstsze problemy przy składaniu wniosku o wydanie paszportu:

 • niekompletnie wypełniony wniosek - często klienci uzupełniają wniosek dopiero w momencie skanowania dokumentów na stanowisku obsługi, co znacznie wydłuża jej czas
 • zdjęcia w okularach zasłaniających oczy lub z odbiciem lampy błyskowej w szkłach
 • dostarczanie nieaktualnych zdjęć, pochodzących np. z dnia ubiegania sie o nowy dowód osobisty, a wykonanych wcześniej niż ostatnie 6 miesięcy
 • składanie wniosku "na ostatnią chwilę"
 • brak ważnego dokumentu tożsamości

Nie ma trybu przyspieszonego wydania paszportu. Wydanie paszportu tymczasowego, o który tak często pytają klienci jest możliwe tylko w niżej wymienionych sytuacjach:

 • osobom przebywającym czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, na powrót do miejsca stałego pobytu;
 • osobom przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny.
 •  osobom przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową.

Razem z Centrum Personalizacji Dokumentów staramy się aby okres oczekiwania na paszport skrócić do dwóch lub trzech tygodni ale maksymalnie nie powinno to trwać dłużej niż 30 dni.  

Szanowny Klienci w razie wątpliwości i pytań zachęcamy do wysyłania  ich droga mailową na adres:

paszporty@duw.pl

liczba wejść: 123583