Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Opłaty paszportowe wnoszone przelewem

Proponujemy aby przed wizytą w urzędzie dokonać opłaty paszportowej np w formie przelewu na konto, wpisując w tytuł przelewu imię i nazwisko osoby ubiegającej się o dokument paszportowy.

Następnie przynieść do złożenia wniosku wydrukowane potwierdzenie przelewu.
 
Przelew na rachunek bankowy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na konto:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Biuro Organizacyjno-Administracyjne
NBP O/O Wrocław
42 1010 1674 0000 7122 3100 0000

Ponadto w Oddziale Paszportowym we Wrocławiu w sąsiedztwie poczekalni znajduje się stanowisko internetowe umożliwiające dokonanie na miejscu przelewu internetowego. Opłaty można również dokonać w kasie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Szczegółowe informacje dotyczące opłat paszportowych znajdują się w kartach usług. 

Godziny pracy kasy

    środa 8:00 - 17:45
    poniedziałek,wtorek,czwartek, piątek 8:00 - 15:45

liczba wejść: 28007