Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności-styczeń 2019

Od 1 stycznia 2015 roku ulga w opłatach paszportowych dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

Od dnia 1 stycznia 2015 r. członkowie rodzin wielodzietnych legitymujący się ważną Kartą Dużej Rodziny  są uprawnieni do ulgi w opłatach za paszporty. Ulga obejmuje  zniżkę w wysokości 75 proc. dla dzieci z rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Dodatkowo przepisy wprowadzają zniżkę dla rodziców w wysokości 50 proc. Uprawnienie tych osób do zniżki przysługuje, po okazaniu ważnej Karty Dużej Rodziny.
Opłaty za wydanie paszportu dla osób legitymujących się ważną Kartą Dużej Rodziny  kształtują się następująco:
- dzieci do 13 roku życia - 15 zł
- młodzież od 13 do 25 roku życia - 35 zł
- dorośli -70 zł
Dotychczasowe ulgi pozostają bez zmian, ponadto nadal obowiązuje zasada, że w razie zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu przysługuje tylko jedna ulga w opłacie.

 

 

liczba wejść: 2790