Aktualnie znajdujesz się na:

KURSY JĘZYKA POLSKIEGO I ADAPTACYJNE DLA REPATRIANTÓW

Kursy języka polskiego i adaptacyjne dla repatriantów

KURSY JĘZYKA POLSKIEGO I ADAPTACYJNE DLA REPATRIANTÓW

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu uprzejmie informuje, że Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, realizuje na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej kursy języka polskiego i kursy adaptacyjne dla repatriantów i członków ich rodzin. W roku 2017 Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą zorganizuje dwa typy kursów:

  1. Kurs języka polskiego i kurs adaptacyjny dla repatriantów i członków ich rodzin w formie obozu w następujących miastach i terminach:

Lp.

Miasto

Data przyjazdu   

Data wyjazdu    

  1.  

      Warszawa I    

8 lipca

16 lipca

  1.  

 Kraków

15 lipca

23 lipca

  1.  

Gdańsk

22 lipca

30 lipca

  1.  

Poznań

29 lipca

6 sierpnia

  1.  

Warszawa II

21 października

29 października

 

  1. Kursy języka polskiego w miejscu zamieszkania dla repatriantów i członków ich rodzin Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą  będzie realizował w miejscowościach, w których odpowiednia ilość repatriantów zadeklaruje chęć uczestnictwa.

W kursie mogą uczestniczyć repatrianci i członkowie ich najbliższych rodzin, którzy nie korzystali dotychczas z takiej formy pomocy.

Uczestnictwo w kursach jest bezpłatne.

Informacje oraz karty zgłoszeniowe w wypadku kursu języka polskiego i kursu adaptacyjnego dla repatriantów i członków ich rodzin w formie obozu można znaleźć na stronie: http://www.orpeg.pl/index.php/kursy/kursy-adaptacyjno-jezykowe, W wypadku kursu języka polskiego w miejscu zamieszkania dla repatriantów i członków ich rodzin na stronie: http://www.orpeg.pl/index.php/kursy/kursy-jezykowe, a także w poniżej przedstawionych załącznikach.

liczba wejść: 2790