Aktualnie znajdujesz się na:

Karta Polaka - świadczenie pieniężne

Informacja o wstrzymaniu wydawania decyzji przez Wojewodę Dolnośląskiego przyznających świadczenie pieniężne w roku 2017

Informacja o wstrzymaniu wydawania decyzji przez Wojewodę Dolnośląskiego przyznających świadczenie pieniężne w roku 2017

         

  • Wojewoda Dolnośląski zakończył weryfikację wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka złożonych w roku 2017.
  • Z dniem 1 października 2017 r. wstrzymano wydawanie decyzji przyznających świadczenie pieniężne ze środków rezerwy celowej na rok 2017.
  • Po otrzymaniu przez Wojewodę Dolnośląskiego środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2018, przyznanych decyzją Ministra Finansów i Rozwoju, zostanie wznowione wydawanie decyzji przyznających świadczenie pieniężne.
  • Przypominamy o konieczności załączanie do wniosku o świadczenie pieniężne aktualnych dokumentów potwierdzających pobyt wnioskodawcy i członków jego rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
liczba wejść: 1208