Aktualnie znajdujesz się na:

Mienie zabużańskie

WAŻNA INFORMACJA

Wojewoda Dolnośląski informuje, iż w dniu 27 lutego 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z dnia 12 lutego 2014 r., poz. 195).

W związku z powyższym od dnia 27 lutego 2014 r. obowiązują poniższe druki formularzy:

Wzór wniosku o wydanie decyzji (plik w formacie *.doc)

Wzór wniosku o wznowienie postępowania (plik w formacie *.doc)

Wzór oświadczenia o miejscach zamieszkania (plik w formacie *.doc)

Pozostałe druki formularzy pozostają bez zmian.

liczba wejść: 8315