Aktualnie znajdujesz się na:

Zezwolenia na pracę

wymagane dokumenty przy zezwoleniu na pracę typu C D E

DOKUMENTY DO ZEZWOLENIA NA PRACĘ TYP C,D,E
 
3. Dowód wpłaty
4. Oryginał pełnomocnictwa dla osoby upoważnionej do reprezentowania pracodawcy zagranicznego w Polsce- zgodnie z art. 88c ust 6 pkt 3 ustawy
5. Oryginał pełnomocnictwa – gdy strona działa przez pełnomocnika innego niż wymieniony w punkcie 4
6. Kopia zapisanych stron paszportu cudzoziemca 
7. Dokument z właściwego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego
8. Umowę, na podstawie której usługa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest lub będzie świadczona
9. Dokumenty potwierdzające powiązania firm zagranicznej i polskiej (typ C)
10. List delegujący zawierający oświadczenie, że cudzoziemiec jest pracownikiem firmy zagranicznej oraz określający stanowisko, wynagrodzenie i okres delegowania
liczba wejść: 571