Aktualnie znajdujesz się na:

Kontakt

Oddział Legalizacji Pobytu i Pracy I- kierownik Wojciech Król

W związku z dużą ilością klientów zainteresowanych rozmową z Kierownikiem Oddziału,
dot.stanu spraw legalizacji pobytu czasowego, uprzejmie informujemy, że istnieje taka możliwość wyłącznie po telefonicznej rezerwacji wizyty.

wtorek, czwartek od 13.30 pokój 0262

inspektorzy prowadzący postępowania:

Agnieszka Gapińska
Bogdan Puzyniak
Michał Śliz -Chechelski
Ewa Adamska
Wojciech Misiewicz
Joanna Sarnowicz
Anna Matuszewska
Hanna Banaszak-Kozyra
Patrycja Nawrocka
Gaweł Strządała

liczba wejść: 27948