Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności-kwiecień 2019

Od 2 lipca 2018 r wprowadzone zostały zmiany w zakresie obsługi cudzoziemców w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu

Ze względu na tymczasowe ograniczenia na dotychczasowej sali obsługi wraz z zapleczem większość świadczonych usług dla cudzoziemców zostaje przeniesiona na II piętro w urzędzie.

Do dyspozycji klientów udostępnionych zostanie 5 stanowisk obsługowych. Dotyczy to spraw związanych z przyjmowaniem wniosków pobytowych, przyjmowaniem uzupełnień do wniosków, potwierdzaniem osobistego stawiennictwa, pobieraniem odcisków linii papilarnych, wydawaniem i przyjmowaniem wniosków o wydanie zaproszenia, wydawaniem zezwoleń na pracę dla cudzoziemców, składaniem wniosków dotyczących prawa pobytu obywateli Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin. Obsługa odbywać się będzie przy wykorzystaniu systemu kolejkowego. Na dotychczasowej sali obsługi pozostanie usługa związana z wydawaniem kart pobytu cudzoziemców. System i godziny pracy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu pozostają bez zmian.

liczba wejść: 2439