Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności-kwiecień 2019

System rezerwacji wizyt

Proszę dokonać rejestracji konta, po wcześniejszym zaakceptowaniu regulaminu, a następnie zalogować się i dokonać wyboru lokalizacji punktu złożenia wniosku (obecnie wniosek można złożyć we Wrocławiu).
Proszę wybrać usługę i dokonać rezerwacji wizyty w dostępnych terminach, a następnie pobrać potwierdzenie rezerwacji. W celu jej realizacji proszę o zgłoszenie się do właściwego punktu obsługi (Wrocław) co najmniej 15 minut przed umówioną wizytą i pobranie z terminala biletowego BILETU. Następnie nr otrzymanego BILETU zostanie wywołany przez system kolejkowy ze wskazaniem stanowiska obsługi.
Proszę o przygotowanie ważnych dokumentów tożsamości, kompletne wypełnienie właściwych wniosków oraz wcześniejsze dokonanie opłat w formie przelewu (informacje o wymaganych opłatach do poszczególnych usług są dostępne na stronie www.duw.pl w zakładce obsługa klienta) i dostarczenie potwierdzeń ich zapłaty.
Klienci posiadający rezerwację wizyt w związku ze złożeniem wniosku o pobyt czasowy oraz wizyty do Kierowników Oddziałów Legalizacji Pobytu i Pracy w sprawie statusu sprawy, będą wcześniej powiadamiani drogą mailową, a następnie telefoniczną przez Pracownika Oddziału Paszportowego i Obsługi Klienta, o szczegółach wizyty w celu precyzyjnego ustalenia zarówno statusu cudzoziemca jak i statusu sprawy.
W celu dodatkowej weryfikacji niezbędne jest okazanie potwierdzenia rezerwacji przy stanowisku obsługi. (mail, sms kod, wydruk).    
UWAGA: Nie zgłoszenie się w podanym w wyżej czasie zarezerwowanej godziny powoduje anulowanie rezerwacji wizyty. Każda rezerwacja w sprawach paszportowych i legalizacji pobytu obejmuje i dotyczy tylko jednego pełnoletniego wnioskodawcę, z wyjątkiem rezerwacji związanych z realizacją spraw dotyczących wniosków rodziców i ich małoletnich dzieci.

Podczas rozmowy telefonicznej i przy korespondencji mailowej z Klientami obowiązują nw zasady:

Obecnie rejestracja wizyt cudzoziemców nie dotyczy wniosków składanych w delegaturach DUW w Legnicy, Jeleniej Górze oraz w Wałbrzychu
Zasady potwierdzania rejestracji w celu złożenia wniosku o legalizację pobytu i wizyt do Kierowników Oddziałów Legalizacji Pobytu i Pracy:

  1. Rezerwując termin wizyty należy pamiętać o tym, że wnioski legalizujące pobyt składa się w czasie legalnego pobytu cudzoziemca w Polsce.
  2. W celu realizacji umówionej wizyty, zostaną przesłane na adres mailowy wskazany przez Klienta przy rejestracji konta pytania dotyczące danych osobowych cudzoziemca m.in nazwiska i imienia, daty urodzenia oraz serii i numer paszportu.
  3. W przypadku wizyty do Kierowników w celu uzyskania informacji o statusie sprawy niezbędne jest wskazanie przez Klienta danych dotyczących:

rodzaju wniosku ( pobyt czasowy , pobyt stały, zezwolenie na pracę) daty złożenia wniosku, sposobu jego złożenia (drogą pocztą, osobiście we Wrocławiu, Legnicy, Jeleniej Górze, Wałbrzychu)  nr sprawy, nazwisko inspektora prowadzącego postepowanie oraz inne dane koneiczne do ustalenia i przygotowania dokumentacji  wykorzystanej podczas  wizyty u Kierownika .

  1. Godzina rezerwacji wizyty jest określona orientacyjnie. Rozpoczęcie obsługi może ulec nieznacznym zmianom, w zależności od zakończenia obsługi poprzedniego klienta.
  2. Przybycie po wyznaczonej godzinie spotkania będzie skutkować automatycznym anulowaniem rezerwacji.
  3. Rezerwacja wizyty dotyczy wyłącznie osoby, na której dane osobowe wystawiono rezerwację z wyjątkiem spraw związanych z realizacją wniosków rodziców i ich małoletnich dzieci.
  4. Niedopuszczalne są wszelkie formy zamiany rezerwacji z inną osobą, czy odstępowanie rezerwacji innej osobie.
liczba wejść: 11928