Aktualnie znajdujesz się na:

Archiwum Zakładowe

Archiwum Zakładowe w Oddziale Zarządzania Dokumentacją

W Oddziale Zarządzania Dokumentacją (w archiwum zakładowym) byli pracownicy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, a także Urzędów Wojewódzkich (Wrocław, Jelenia Góra, Legnica i Wałbrzych) mogą uzyskać duplikat świadectwa pracy oraz zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (Rp-7).

 

Natomiast pracownicy zlikwidowanych jednostek organizacyjnych, dla których organem założycielskim bądź sprawującym nadzór był Wojewoda Wrocławski, Jeleniogórski, Legnicki i Wałbrzyski (obecnie Wojewoda Dolnośląski) mogą otrzymać m.in. zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie i poświadczone kserokopie dokumentacji stwierdzającej wysokości osiągniętego wynagrodzenia.

 

Wnioski, podania można składać na adres (za pomocą operatora pocztowego):

 

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Wydział Organizacji i Rozwoju

Oddział Zarządzania Dokumentacją
Pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław

 

Za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej:   epuap.gov.pl

Osobiście: w Punkcie Obsługi Klienta

 

Informacje w sprawie zlikwidowanych jednostek organizacyjnych, dla których organem założycielskim bądź sprawującym nadzór był Wojewoda Wrocławski, Jeleniogórski, Legnicki i Wałbrzyski
(obecnie Wojewoda Dolnośląski)
można uzyskać:

  • Pokój 3122 (III piętro) tel.: 71 340 66 16
  • Pokój 3123 (III piętro) tel.: 71 340 62 01

 

Informacje w sprawie uzyskania duplikatów świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu
i wynagrodzeniu (Rp-7) bądź innych dokumentów dla byłych pracowników Urzędów Wojewódzkich (Wrocław, Jelenia Góra, Legnica i Wałbrzych)
można uzyskać:

  • Pokój 3121 (III piętro) tel.: 71 340 69 61

 

Dolnośląski Urząd Wojewódzki nie pobiera opłat skarbowych za wydanie zaświadczeń oraz poświadczonych kopii dokumentów osobowo – płacowych wydawanych w celach emerytalno – rentowych.

 

 

liczba wejść: 62128