Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Komunikaty

OD 1 STYCZNIA 2018 R. ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA PRACĘ

Nowa definicja zezwolenia typu B – od 1 stycznia 2018 r. prokurent i komplementariusz wymagają uzyskania zezwolenia na pracę typu B
Do wniosków składanych od 1 stycznia 2018 r. :
- pracodawca obowiązkowo musi załączyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez cudzoziemca wszystkich wymagań stawianych kandydatom do pracy, wskazanych przez niego w informacji starosty,
- nowy formularz wniosku o wydanie/przedłużenie zezwolenia na pracę – 
- do każdego wniosku należy załączyć oświadczenie o niekaralności pracodawcy lub osoby działającej w jego imieniu PODPISANE PRZEZ PRACODAWCĘ (tego oświadczenia za pracodawcę NIE MOŻE podpisać pełnomocnik) – 
- zwolnienie z obowiązku załączenia informacji starosty w przypadku pracy na oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy tylko na podstawie umowy o pracę.
liczba wejść: 1513