Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Komunikaty

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert w ramach Programu Senior + EDYCJA 2017

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert w ramach Programu Senior + EDYCJA 2017

Zgodnie z pkt VI.1  Programu Wieloletniego „SENIOR +” na lata 2015 – 2020 (M.P. z 2016 r. poz. 1254), w celu otrzymania dotacji beneficjent, którego oferta umieszczona została na liście ofert zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania, zobowiązany jest,  do dnia 8 maja br. dostarczyć do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oświadczenie o przyjęciu dotacji (według zamieszczonego wzoru). Za datę złożenia oświadczenia uznaje się datę wpływu do urzędu, przy czym przez złożenie oświadczenia rozumie się również wysłanie zeskanowanego oświadczenia podpisanego przez osoby upoważnione na adres mailowy k.bienko@duw.pl .

liczba wejść: 651