Aktualnie znajdujesz się na:

Jednostki Pomocy Społecznej

Dom Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Henrykowie
Dom Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Henrykowie

ząbkowicki
Ziębice
Henryków
ul. Cystersów 4D
57-210
Typ placówki - dla osób przewlekle somatycznie chorych. Podmiot prowadzący - Caritas Archidiecezji Wrocławskiej ul.Katedralna 7, 50-328 Wrocław.

14.12.2012