Aktualnie znajdujesz się na:

Jednostki Pomocy Społecznej

DPS w Ziębicach
DPS w Ziębicach

ząbkowicki
Ziębice
Ziębice
ul. Kościelna 10
57-220
Typ placówki - dla osób przewlekle somatycznie chorych. Podmiot prowadzący - powiat ząbkowicki.

14.12.2012