Aktualnie znajdujesz się na:

Jednostki Pomocy Społecznej

DPS we Wrocławiu
DPS we Wrocławiu

Wrocław
Wrocław
Wrocław
ul. Św. Marcina 10
50-237
Typ placówki - dla osób przewlekle somatycznie chorych. Podmiot prowadzący - Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu ul. Nazaretańska 1, 30-680 Kraków.

14.12.2012