Aktualnie znajdujesz się na:

Jednostki Pomocy Społecznej

DPS we Wrocławiu
DPS we Wrocławiu

Wrocław
Wrocław
Wrocław
ul. Świątnicka 25/27
52-018
Typ placówki - dla osób w podeszłym wieku. Podmiot prowadzący - Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im.ks.Marcina Lutra ul. Wejherowska 28, 54-239 Wrocław .

14.12.2012