Aktualnie znajdujesz się na:

Jednostki Pomocy Społecznej

DPS w Wałbrzychu
DPS w Wałbrzychu

wałbrzyski
Wałbrzych
Wałbrzych
ul. Zachodnia 17
58-305
Typ placówki - dla osób przewlekle somatycznie chorych. Podmiot prowadzący - Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

14.12.2012