Aktualnie znajdujesz się na:

Jednostki Pomocy Społecznej

DPS w Świebodzicach
DPS w Świebodzicach

świdnicki
Świebodzice
Świebodzice
ul. Mickiewicza 8
58-160
Typ placówki - dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie . Podmiot prowadzący - Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame, Prowincja Polska, ul. Mały Rynek 5, 45-020 Opole.

14.12.2012