Aktualnie znajdujesz się na:

Jednostki Pomocy Społecznej

DPS w Oławie
DPS w Oławie

oławski
Oława
Oława
ul. Lwowska 6
55-200
Typ placówki - dla osób przewlekle somatycznie chorych. Podmiot prowadzący - powiat oławski.

14.12.2012