Aktualnie znajdujesz się na:

Jednostki Pomocy Społecznej

DPS w Krośnicach
DPS w Krośnicach

milicki
Krośnice
Krośnice
ul. Kwiatowa 9
56-320
Typ placówki - dla osób przewlekle psychicznie chorych. Podmiot prowadzący - powiat milicki.

14.12.2012