Aktualnie znajdujesz się na:

Jednostki Pomocy Społecznej

DPS w Brenniku
DPS w Brenniku

legnicki
Ruja
Brennik
24
59-243
Typ placówki - dla osób przewlekle somatycznie chorych. Podmiot prowadzący - powiat legnicki.

14.12.2012