Aktualnie znajdujesz się na:

Jednostki Pomocy Społecznej

DPS w Jugowie
DPS w Jugowie

kłodzki
Nowa Ruda
Jugów
ul. Główna 118
57-430
Typ placówki - dla osób przewlekle somatycznie chorych. Podmiot prowadzący - powiat kłodzki.

14.12.2012