Aktualnie znajdujesz się na:

Jednostki Pomocy Społecznej

DPS w Jaworze
DPS w Jaworze

jaworski
Jawor
Jawor
pl. Seniora 3
59-400
Typ placówki - dla osób przewlekle somatycznie chorych. Podmiot prowadzący - powiat jaworski.

14.12.2012