Aktualnie znajdujesz się na:

Jednostki Pomocy Społecznej

DPS we Wronińcu
DPS we Wronińcu

górowski
Niechlów
Wroniniec
59
56-215
Typ placówki - dla osób przewlekle psychicznie chorych. Podmiot prowadzący - powiat górowski.

14.12.2012