Aktualnie znajdujesz się na:

Jednostki Pomocy Społecznej

filia DPS w Bielawie
filia DPS w Bielawie

dzierżoniowski
Niemcza
Niemcza
ul. Świerczewskiego 14/16
58-230
Typ placówki - dla osób przewlekle somatycznie chorych. Podmiot prowadzący - powiat dzierżoniowski.

14.12.2012