Aktualnie znajdujesz się na:

Zapowiedzi

15 listopada 2017

Konferencja prasowa na temat Odry

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak zaprasza na konferencję prasową poświęconą międzynarodowemu spotkaniu na temat Odry we Wrocławiu. Konferencja rozpocznie się 16 listopada tj. czwartek o godz. 15.30 w Starej Sali Senatu Politechniki Wrocławskiej na Wybrzeżu Wyspiańskiego (sala nr 127).

W wydarzeniu wezmą również udział Wiceminister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anna Moskwa, Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu Jan Pyś oraz Rektor Politechniki Wrocławskiej Czesław Madryas.

Na Politechnice Wrocławskiej 16 listopada o godz. 11.00 rozpocznie się międzynarodowe spotkanie „Konferencja na rzecz Odry”. Wydarzenie organizowane jest z inicjatywy Wojewody Dolnośląskiego, pod patronatem Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, we współpracy z Unią Izb Łaby i Odry, Urzędem Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, Politechniką Wrocławską oraz Wojewodami Zachodniopomorskim, Lubuskim i Opolskim

Spotkanie będzie okazją do omówienia, w szerokim gronie przedstawicieli polskich, niemieckich i czeskich regionów przygranicznych, wyzwań i możliwości związanych z rozwojem transportu rzecznego dla gospodarki regionów.

Program konferencji obejmuje m.in. debatę polskich województw, niemieckich krajów związkowych oraz Kraju Morawsko-Śląskiego w zakresie uwarunkowań rozwoju Odry oraz dyskusję przedsiębiorstw i sektora pozarządowego, dotyczącą spraw związanych z sektorem żeglugi śródlądowej.

Wydarzenie zakończy się podpisaniem przez wszystkich zainteresowanych uczestników – otwartego „Porozumienia na rzecz Odry”, w którym będzie wyrażone wparcie oraz oczekiwania regionów wobec rozwoju transportu rzecznego i rzeki Odry.