Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

30 czerwca 2014

Podpisanie „Koalicji Organizacji Pracodawców Dolnego Śląska”

Uroczyste podpisanie „Koalicji Organizacji Pracodawców Dolnego Śląska” było głównym punktem spotkania partnerów społecznych działających w Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu z Wojewodą Dolnośląskim Tomaszem Smolarzem i Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego Cezarym Przybylskim, które odbyło się 30 czerwca br. w Sali Kolumnowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Porozumienie przewiduje ścisłą współpracę związków pracodawców w regionie na rzecz rozwoju dialogu społecznego i promocji zatrudnienia na Dolnym Śląsku. Jego sygnatariuszami są liderzy największych organizacji pracodawców i jednocześnie członkowie WKDS we Wrocławiu: Związek Pracodawców Polska Miedź (Pracodawcy RP), Sudecki Związek Pracodawców (Konfederacja Lewiatan), Loża Dolnośląska Business Centre Club (BCC), Związek Pracodawców Dolnego Śląska (Pracodawcy RP) oraz Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu (Związek Rzemiosła Polskiego). Formuła porozumienia przewiduje możliwość przystępowania do Koalicji innych organizacji z Dolnego Śląska działających na podstawie ustawy o organizacjach pracodawców oraz współpracę z innymi organizacjami biznesowymi działającymi w oparciu o inne regulacje prawne. Zgodnie z ustaleniami każdy związek regionalny będzie rotacyjnie obejmował przewodnictwo nad pracami Koalicji. Przez pierwszy rok koordynatorem współpracy koalicjantów będzie Związek Pracodawców Polska Miedź.

W trakcie spotkania Tomasz Smolarz, Przewodniczący WKDS we Wrocławiu, wręczył również nowym członkom powołania w skład Komisji, a partnerzy społeczni przedstawili przebieg prac nad propozycjami zmian w ustawie o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego.

 

 • - Fot. DUW
  Fot. DUW
 • - Fot. DUW
  Fot. DUW
 • - Fot. DUW
  Fot. DUW
 • - Fot. DUW
  Fot. DUW
 • - Fot. DUW
  Fot. DUW
 • - Fot. DUW
  Fot. DUW
 • - Fot. DUW
  Fot. DUW
 • - Fot. DUW
  Fot. DUW
 • - Fot. DUW
  Fot. DUW
 • - Fot. DUW
  Fot. DUW
 • - Fot. DUW
  Fot. DUW
 • - Fot. DUW
  Fot. DUW
 • - Fot. DUW
  Fot. DUW
 • - Fot. DUW
  Fot. DUW