Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

10 sierpnia 2006

Wojewódzki Zespół Reagowania Kryzysowego

Wicewojewoda Roman Kulczycki przewodniczył posiedzeniu Grupy Bezpieczeństwa Powszechnego i Porządku Publicznego Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego przy Wojewodzie Dolnośląskim.

W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy wydziałów DUW oraz przedstawiciele inspekcji, służb, straży i instytucji bezpośrednio zaangażowanych w przeciwdziałanie skutkom powodzi, która miała miejsce na terenie województwa dolnośląskiego w ciągu ostatnich dni. Na spotkaniu omówiono prowadzone dotychczas działania, zanalizowano ich skuteczność, a na podstawie wniosków wyznaczono zadania do realizacji na nadchodzące dni.