Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

09 sierpnia 2006

Wicepremier Ludwik Dorn w Piechowicach

Wicewojewoda Roman Kulczycki oraz wicepremier, minister spraw wewnętrznych i administracji Ludwik Dorn odwiedzili Piechowice - miejscowość w powiecie jeleniogórskim, w której wystąpiły znaczne szkody po kilkudniowych gwałtownych opadach deszczu.

Po obejrzeniu na miejscu strat wywołanych powodzią odbyło się spotkanie z mediami. Wicepremier zadeklarował pomoc dla poszkodowanych mieszkańców, m.in. w formie zasiłków w wysokości do 6 tysięcy zł na gospodarstwo domowe. Zapewnił również pieniądze na usuwanie szkód infrastrukturalnych, które są szacowane w gminach. Za około 2-3 tygodnie ruszą prace przy usuwaniu skutków powodzi według ustalonych wcześniej priorytetów. W pierwszej kolejności będą usuwane te szkody, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz odbudowa zostanie droga krajowa nr 3. Wicepremier dodał, że trwa weryfikowanie błędnych decyzji podjętych w ubiegłych latach w ramach Programu dla Odry 2006 i że w tej sprawie wicewojewoda Roman Kulczycki spotkał się już z samorządowcami. Wicewojewoda wydał także polecenie Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, by jak największą liczbę pracowników pilnie skierował do prac w terenie. Ponadto wicewojewoda poinformował, że zdaniem władz samorządowych i mieszkańców służby przeciwdziałające skutkom powodzi pracowały bardzo sprawnie.