Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

27 lipca 2006

Spotkanie w ministerstwie transportu

Wojewoda Krzysztof Grzelczyk spotkał się z ministrem transportu Jerzym Polaczkiem. W spotkaniu uczestniczył również podsekretarz stanu Piotr Stomma, a także przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Rozmowy dotyczyły stanu przygotowań do realizacji budowy Autostradowej Obwodnicy Wrocławia i fragmentu autostrady A4 Krzywa-Zgorzelec.

Podczas spotkania minister zobowiązał GDDKiA do przyspieszenia prac nad AOW, tj. do ukończenia projektu budowlanego i przygotowania wniosku o pozwolenie na budowę. Wojewoda zadeklarował gotowość współdziałania z GDDKiA i możliwie najszybsze rozpatrzenie przedstawionego wniosku. Do końca roku powinny zostać także zakończone procedury przetargowe na budowę fragmentu autostrady A4.

W tym roku na wykup gruntów i prace przygotowawcze nad AOW przyznano z budżetu państwa 293 mln zł, do dyspozycji pozostaje dodatkowo 10 mln złotych z roku 2005. Z ogólnej liczby przewidzianych do wykupu gruntów zrealizowano 56%, czyli wykupiono 230 działek z ogólnej liczby 413. Prace przygotowawcze nad projektem, prowadzone przez GDDKiA, zaawansowane są w 70%.

Minister i wojewoda wyrazili nadzieję, że mimo opóźnień ze strony GDDKiA obie priorytetowe inwestycje uda się zrealizować na czas.