Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

25 lipca 2006

Spotkanie wojewodów z premierem Jarosławem Kaczyńskim

Wojewoda Krzysztof Grzelczyk wziął udział w spotkaniu wojewodów z premierem Jarosławem Kaczyńskim. Było to pierwsze spotkanie nowego Prezesa Rady Ministrów z przedstawicielami rządu w terenie.

Na spotkaniu rozmawiano głównie o coraz groźniejszych konsekwencjach zbyt niskich opadów deszczu w Polsce i zagrożeniu suszą. Wojewodowie przedstawili premierowi sytuację w województwach i rozmawiali o rozmiarach strat szacowanych przez gminy.

Prezes Rady Ministrów zaapelował także o skuteczniejsze wykorzystanie pieniędzy z UE w województwach i wzmocnienie wydziałów zajmujących się zarządzaniem funduszami europejskimi,

Premier podkreślił potrzebę wzmocnienia roli wojewodów, jako administracji rządowej w terenie.

Przed spotkaniem z premierem wojewoda uczestniczył w roboczym spotkaniu wojewodów w MSWiA. Na spotkaniu obecni byli także wiceministrowie z MSWiA Jarosław Zieliński, Wiesław Tarka i Piotr Piętak oraz minister rozwoju regionalnego Grażyna Gęsicka i minister transportu Jerzy Polaczek. Tematem obrad była m.in. współpraca międzynarodowa, rozwój infrastruktury drogowej oraz wdrażanie paszportów biometrycznych.