Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

18 lipca 2006

Studenci z Letniej Szkoły Wschodniej u wojewody

Wojewoda Krzysztof Grzelczyk gościł uczestników Letniej Szkoły Wschodniej - studentów z Azerbejdżanu, Białorusi, Słowacji, Ukrainy i Węgier.

Studenci pytali wojewodę o wypracowane na Dolnym Śląsku sposoby na szybki rozwój miasta i regionu, który zauważyli podczas swego pobytu we Wrocławiu. Pytali o partnerskie kontakty między Wrocławiem i Lwowem. Rozmawiali z wojewodą również o jego osobistym zaangażowaniu w rozwój demokracji na Ukrainie i Białorusi. Interesowało ich stanowisko polskiego rządu wobec zachodzących na Wschodzie zmian, w tym także pomoc dla studentów z Białorusi.

Wschodnie Szkoły Letnie organizowane są od 1992 r. przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. To miesięczne międzynarodowe staże naukowe odbywające się corocznie w lipcu. Przeznaczone są dla młodych badaczy, szczególnie z Europy Wschodniej i Środkowej, zajmujących się historią i współczesnością tego regionu. Program Szkoły obejmuje wykłady, dyskusje panelowe, wizyty w instytucjach naukowych, archiwach i bibliotekach miast, w których odbywają się zajęcia, objazdy naukowe i imprezy kulturalne. Takie spotkania sprzyjają również nawiązywaniu międzynarodowych kontaktów naukowych.