Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

14 lipca 2006

Zagrożenie suszą i pożarami na Dolnym Śląsku

Wicewojewoda Roman Kulczycki przewodniczył posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Wojewódzkiej Policji, Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Wydziału Środowiska i Rolnictwa DUW.

Głównym tematem posiedzenia było zagrożenie pożarami lasów i pól uprawnych. Dokonano przeglądu procedur ratowniczych i wzmocniono współpracę między służbami, które stale monitorują wilgotność ściółki leśnej. W razie potrzeby nadleśnictwa ogłaszają zakazy wejścia do lasu.

Poruszono także temat zagrożenia klęską suszy upraw rolniczych. Zgodnie z informacją przekazaną przez DODR i Wydział Środowiska i Rolnictwa trwa szacowanie strat w gminach i przygotowywanie wniosków o uruchomienie pomocowych kredytów klęskowych.

Po posiedzeniu wicewojewoda wystosował pismo do starostów, w którym zwrócił uwagę na zagrożenie pożarami lasów i pól uprawnych. Poprosił o prowadzenie stałego monitoringu zagrożeń, sprawdzenie planów reagowania kryzysowego i podjęcie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców województwa.