Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

13 lipca 2006

Troska o nekropolie wojenne województwa

Wojewoda Krzysztof Grzelczyk spotkał się z Dowódcą Śląskiego Okręgu Wojskowego gen. dyw. Fryderykiem Czekajem. Spotkanie dotyczyło przygotowania i przywrócenia godnego wyglądu nekropoliom wojennym Dolnego Śląska na święto Wojska Polskiego, które przypada 15 sierpnia.

Podczas spotkania wojewoda i generał podpisali apel do organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, wojskowych, młodzieżowych, harcerskich i społeczności lokalnych o wsparcie władz samorządowych w utrzymaniu porządku na grobach i cmentarzach wojennych. Również żołnierze jednostek należących do Śląskiego Okręgu Wojskowego włączą się czynnie do działań.

Na terenie województwa znajduje się 88 nekropolii wojennych, spoczywają na nich żołnierze polscy i żołnierze innych narodowości, którzy polegli podczas I i II wojny światowej, a także jeńcy wojenni, ofiary masowych zbrodni niemieckich oraz terroru komunistycznego.

Wojewoda podkreślił, że dbając o cmentarze wojenne spełnimy moralny obowiązek obywateli kraju, którego burzliwa historia i pamięć o poległych zobowiązują do pochylenia się nad mogiłami wszystkich żołnierzy, którzy zginęli na naszej ziemi.