Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

12 lipca 2006

EXPO 2012 we Wrocławiu

Wojewoda Krzysztof Grzelczyk wziął udział w uroczystym podpisaniu przez premiera Kazimierza Marcinkiewicza wniosku zgłaszającego Wrocław na organizatora wystawy EXPO 2012. Premier wręczył także nominacje członkom Komitetu Organizacyjnego EXPO 2012 we Wrocławiu, które poza wojewodą otrzymał m.in. marszałek województwa i prezydent Wrocławia.

Komitetowi Organizacyjnemu EXPO 2012 będzie przewodniczył minister kultury i dziedzictwa narodowego Kazimierz Michał Ujazdowski, a pełnomocnikiem rządu do spraw organizacji światowej wystawy EXPO 2012 we Wrocławiu został Andrzej Kaczmarek, podsekretarz stanu w ministerstwie gospodarki. W tym miesiącu złożony zostanie wniosek do Międzynarodowego Biura Wystaw (BIE), a decyzja o wyborze kraju i miasta zapadnie w grudniu 2007. Naszymi konkurentami są: Yeosu w Korei oraz Tanger w Maroku.

EXPO to wystawy mające ukazać podstawowe wyzwania, przed którymi stoi świat. To wielkie prezentacje osiągnięć nauki i techniki. To także okazja dla krajów organizujących jak i dla krajów uczestniczących do zaprezentowania się na arenie międzynarodowej i zrealizowania wielu działań promocyjnych. Poprzez EXPO dąży się do osiągnięcia konkretnych korzyści ekonomicznych, rozwoju współpracy zagranicznej i przyciągania kapitału zagranicznego.