Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

11 lipca 2006

Baskowie we Wrocławiu

Dziś w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, w obecności wojewody Krzysztofa Grzelczyka, podpisany został przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego Pawła Wróblewskiego i Prezydenta Kraju Basków Juana José Ibarretexe list intencyjny określający cele współpracy obu regionów.

Zawarto w nim deklaracje o zacieśnianiu relacji ekonomiczno-handlowych, które w przyszłości doprowadzą do realizacji wspólnych kontraktów i projektów związanych z wykorzystaniem funduszy europejskich, a także przyczynią się do rozwoju ekonomicznego, przemysłowego, naukowego, technologicznego, energii i turystyki. Na spotkaniu podkreślono także rolę podtrzymywania przyjacielskich i partnerskich relacji między regionami.