Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

10 lipca 2006

Medal dla wojewody od Jaworzniaków

Przedstawiciele Związku Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-1956 „Jaworzniacy" wręczyli wojewodzie Krzysztofowi Grzelczykowi medal okolicznościowy wybity z okazji ich XVI zlotu.

„Jaworzniacy" gorąco podziękowali wojewodzie za wsparcie przy organizacji tegorocznego wrocławskiego zlotu. Wyrazili także nadzieję i gotowość do dalszej współpracy, szczególnie przy odkrywaniu nieznanych do dziś kart historii powojennej Polski.