Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

07 lipca 2006

Posiedzenie Zespołu ds. Zagospodarowania Kanału Gliwickiego i Odry

Wojewoda dolnośląski Krzysztof Grzelczyk wraz z wojewodą śląskim Tomaszem Pietrzykowskim i opolskim Bogdanem Tomaszkiem wzięli udział w posiedzeniu Zespołu ds. Zagospodarowania Kanału Gliwickiego i Odry.

Na spotkaniu omawiano wykorzystanie gospodarcze i realizację przedsięwzięć przeciwpowodziowych na szlaku wodnym Kanał Gliwicki - Odra oraz przybliżono zagadnienia utrzymania i wykonania prac remontowych na Kanale Gliwickim. Za główne zadanie uznano ożywienie żeglugi śródlądowej, a także pozyskiwanie funduszy na modernizację kanału. Zwrócono również uwagę na konieczność zaktywizowania, w tym poprzez udzielanie wsparcia finansowego, przedsiębiorstw zainteresowanych przewozem towarów odrzańską drogą wodną.