Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

04 lipca 2006

Obchody 65. rocznicy mordu na profesorach lwowskich uczelni

Wojewoda Krzysztof Grzelczyk wziął udział w uroczystościach związanych z 65. rocznicą mordu na profesorach lwowskich uczelni dokonanego przez hitlerowców przy udziale środowisk ukraińskich w lipcu 1941 roku na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie. Zginęło wówczas około 40 osób. Wojewoda oddał cześć pomordowanym i wyraził nadzieję, że pamięć o nich i ich tragicznej historii nigdy nie zginie.

Uroczystości odbyły się w Audytorium Jana Pawła II w Centrum Klinicznym Nowej Akademii Medycznej we Wrocławiu. Uczestniczyli w nich również rektorzy wrocławskich uczelni, prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, a także biskup Edward Janiak.

Wrocław jest związany ze Lwowem w szczególny sposób - wielu Lwowian znalazło tu po drugiej wojnie światowej swój nowy dom. Zaś z tradycji Uniwersytetu Lwowskiego czerpią wrocławskie uczelnie.